กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 เทอม 1/2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567


กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 เทอม 1/2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 36.05.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในรุ่นที่ 10 โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนาคือ
1. การปรับตัวสำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกสอน
3. วิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ
4. ปัญหาอื่น ๆ ที่อยากนำเสนอ
โดยให้นักศึกษาทุกคนเขียนข้อมูลในการฝึกสอนทั้ง 3 หัวข้อแรก ส่วนข้อที่ 4 ไม่บังคับ แล้วส่งที่อาจารย์นิเทศของแต่ละคน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เพื่อจะได้ประมวลผลและสรุปภาพรวมและพูดคุยในการสัมมนาวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *